Phân loại

Khoa học thông tin -020

Có 106 tác phẩm

Mastering Libronix

Crystal Scholar

Libronix Digital Library System | 2003

Mastering Libronix

Crystal Scholar | 05/12/2022

0

Catalogue of Books and Periodical Sets on French Canada

Martinus Nijhoff

Springer-Science+Business Media, B.V. | Cập nhật

Catalogue of Books and Periodical Sets on French Canada

Martinus Nijhoff | 25/12/2022

0

Catalogue of all Catholic books in English

Benziger Brothers

New York | 1912

Catalogue of all Catholic books in English

Benziger Brothers | 24/12/2022

0

BỐN LÝ THUYẾT VỀ BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH TRUYỀN THANH ĐIỆN ẢNH

Nguyễn Đình Tuyển dịch

NXB Việt Nam và Thế Giới Thời Báo | 1972

BỐN LÝ THUYẾT VỀ BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH TRUYỀN THANH ĐIỆN ẢNH

Nguyễn Đình Tuyển dịch | 04/10/2022

0

NIÊN GIÁM TRANG VÀNG - ĐỊA CHỈ INTERNET

Nguyễn Sanh Phúc, Trương Thanh Hà

NXB Văn Hóa Thông Tin | 2001

NIÊN GIÁM TRANG VÀNG - ĐỊA CHỈ INTERNET

Nguyễn Sanh Phúc, Trương Thanh Hà | 23/09/2022

0

MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA

Trịnh Quốc Bảo

EBook VDC Media | Cập nhật

MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA

Trịnh Quốc Bảo | 08/09/2022

0

NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Khuyết danh

Ebook | Cập nhật

NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Khuyết danh | 07/09/2022

0

MICROSOFT WORD

Nguyễn Sơn Hải

Trung Tâm Tin Học | Cập nhật

MICROSOFT WORD

Nguyễn Sơn Hải | 07/09/2022

0

DREAM AND VISIONS

Lm. Nguyễn Tầm Thường

Trung Tâm Truyền hình Quang Khải Đài Loan | 1996

DREAM AND VISIONS

Lm. Nguyễn Tầm Thường | 01/09/2022

0

LÀM BẠN VỚI MÁY VI TÍNH

Nhiều tác giả

Khoa Học Phổ Thông | Cập nhật

LÀM BẠN VỚI MÁY VI TÍNH

Nhiều tác giả | 26/08/2022

0

THE HOUSE OF THE SEVEN GABLES

Nathaniel Hawthorne

Elecbook Classics | Cập nhật

THE HOUSE OF THE SEVEN GABLES

Nathaniel Hawthorne | 24/08/2022

0

THE ASPERN PAPERS

Henry James

Elecbook Classics | Cập nhật

THE ASPERN PAPERS

Henry James | 24/08/2022

0

THE WEBMASTER BUSINESS MASTERS COURSE

Mark Frank

Sitesell.com | Cập nhật

THE WEBMASTER BUSINESS MASTERS COURSE

Mark Frank | 23/08/2022

0

CUBASE - PHẦN MỀM ÂM NHẠC TUYỆT VỜI

Nguyễn Bách

NXB Âm Nhạc | 2003

CUBASE - PHẦN MỀM ÂM NHẠC TUYỆT VỜI

Nguyễn Bách | 30/06/2022

0

QUAN ĐIỂM CỦA LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU

Lm. Đa minh Ngô Quang Tuyên dịch

Hội Đồng Giám mục Việt Nam | 2015

QUAN ĐIỂM CỦA LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU

Lm. Đa minh Ngô Quang Tuyên dịch | 24/06/2022

0

SỔ SÁCH SANG CHÉP CÁC VIỆC

Philipphê Bỉnh

Viện Đại Học Đà Lạt | 1968

SỔ SÁCH SANG CHÉP CÁC VIỆC

Philipphê Bỉnh | 23/06/2022

0

COMPUTATION AND MODELING IN STRUCTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING Vol 2

Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Xuân Hùng

NXB Tri Thức | 2012

COMPUTATION AND MODELING IN STRUCTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING Vol 2

Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Xuân Hùng | 17/06/2022

0

COMPUTATION AND MODELING IN STRUCTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING Vol 1

Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Xuân Hùng

NXB Tri Thức | 2012

COMPUTATION AND MODELING IN STRUCTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING Vol 1

Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Xuân Hùng | 17/06/2022

0