Sách

Danh mục tác phẩm

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (Cho người trưởng thành)

ĐGM. Aloisio Phạm Văn Nẫm duyệt

NXB TP.HCM | 1999

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (Cho người trưởng thành)

ĐGM. Aloisio Phạm Văn Nẫm duyệt | 18/04/2024

19

Các tín biểu, định tín và tuyên bố của Giáo Hội Công Giáo trong lãnh vực đức tin và phong tục

Heinrich Denzinger - Chuyển ngữ Lm. Nguyễn Văn Hoà, O.P.

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo | 2019

Các tín biểu, định tín và tuyên bố của Giáo Hội Công Giáo trong lãnh vực đức tin và phong tục

Heinrich Denzinger - Chuyển ngữ Lm. Nguyễn Văn Hoà, O.P. | 27/03/2024

41

Kytô Học

Trần Văn Hiến Minh

Tủ Sách Ra Khơi | 1957

Kytô Học

Trần Văn Hiến Minh | 27/03/2024

16

Đào tạo linh mục - Hồng ân ơn gọi linh mục

Ủy Ban Giáo sĩ và Chủng sinh (HĐGM Việt Nam)

NXB Tôn Giáo | 2017

Đào tạo linh mục - Hồng ân ơn gọi linh mục

Ủy Ban Giáo sĩ và Chủng sinh (HĐGM Việt Nam) | 13/03/2024

49

Nghi thức Bí tích Sám Hối

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn | 1975

Nghi thức Bí tích Sám Hối

| 05/03/2024

18

Agape dans le Nouveau Testament

C. Spicq

Paris Librairie Lecoffre | 1966

Agape dans le Nouveau Testament

C. Spicq | 01/03/2024

3

The Body in Biblical, Christian and Jewish texts

Joan E. Taylor

Bloomsbury T&T Clark | 2014

The Body in Biblical, Christian and Jewish texts

Joan E. Taylor | 01/03/2024

1

Dust of the Ground and Breath of Life (Gen 2:7)

Jacques T.A.G.M. van Ruiten George H. van Kooten

Brill | 2016

Dust of the Ground and Breath of Life (Gen 2:7)

Jacques T.A.G.M. van Ruiten George H. van Kooten | 01/03/2024

0

Lire L'alliance Nouvelle Dans L'ancienne

Bertrand Pinçon

Recherches de Science Religieuse | 2011

Lire L'alliance Nouvelle Dans L'ancienne

Bertrand Pinçon | 01/03/2024

1

La Théologie de l'Alliance dans le Nouveau Testament

Joseph Cardinal Rattzingger

Académie des Sciences morales et politiques | 1995

La Théologie de l'Alliance dans le Nouveau Testament

Joseph Cardinal Rattzingger | 01/03/2024

0

Introducing Covenant Theology

Michael Horton

BakerBooks | 2006

Introducing Covenant Theology

Michael Horton | 01/03/2024

0

The Love of Enemy and Nonretaliation in the New Testament

Willard M. Swartley

Westminster/John Knox Press | 1992

The Love of Enemy and Nonretaliation in the New Testament

Willard M. Swartley | 01/03/2024

0

La Controversia Su Abramo

Karl-Josef Kuschel

Editrice Queriniana, Brescia | 1996

La Controversia Su Abramo

Karl-Josef Kuschel | 01/03/2024

0

Disinheriting the Jews: Abraham in Early Christian Controversy

Jeffrey S. Siker

Westminster/John Knox Press | 1991

Disinheriting the Jews: Abraham in Early Christian Controversy

Jeffrey S. Siker | 01/03/2024

0

Theologiegeschichte des Urchristentums

Klaus Berger

Francke Verlag Tubingen und Basel | 1994

Theologiegeschichte des Urchristentums

Klaus Berger | 01/03/2024

0

Une théologie du Nouveau Testament

Francois Vouga

Labor et Fides | 2001

Une théologie du Nouveau Testament

Francois Vouga | 01/03/2024

0

Theologie des Neuen Testaments II

Alfons Weiser

Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Koln | 1993

Theologie des Neuen Testaments II

Alfons Weiser | 01/03/2024

0

Herkunft und Zukunft der neutestamentlichen Wissenschaft

Oda Wischmeyer (Hrsg.)

A.Francke Verlag Tubingen und Basel | 2003

Herkunft und Zukunft der neutestamentlichen Wissenschaft

Oda Wischmeyer (Hrsg.) | 01/03/2024

1